ساختار دوره

مدت این دوره یکسال و متشکل از 5 ترم تحصیلی است. تعداد دروس دوره 10 درس می‌باشد که هر درس به مدت ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد. مدت زمان کل دوره ۲40 ساعت می باشد.

کلاس های دوره چهارشنبه‌ها عصر (۱۶ -۲۰) و پنجشنبه‌ها صبح (9 -۱3) برگزار می‌گردد.