زمان برگزاری

هر ساله متناسب با شرایط موجود 2 الی 3 ماه پیش از دوره از طریق سایت و راه های ارتباطی دیگر اطلاع رسانی می شود که از طریق پیش ثبت نام و سپس مصاحبه دانش پذیران پذیرفته می شوند.