انواع دوره

 مدل برگزاری دوره‌های آموزش‌های تخصصی (آزاد)

  • دوره های سازمانی: یک سازمان درخواست دوره اختصاصی برای آموزش تعدادی از مدیران و کارشناسان خود را دارد و در این حالت دروس قابل ارایه و زمان شروع و پایان دوره می تواند بر اساس توافق طرفین برنامه ریزی شود. مسئولان سازمان ها برای درخواست این دوره ها می توانند از طریق ثبت درخواست خود در بخش ” درخواست اجرای دوره ” اقدام کنند.
  • دوره های فردی: افراد به صورت مستقل در دوره هایی که زمان آن توسط دانشکده تعیین می شود ثبت نام می کنند. زمان آغاز این دوره ها از طریق وبسایت دانشکده مدیریت و اقتصاد اعلام می شود و علاقمندان می توانند با ثبت مشخصات خود در قسمت ” فرم پیش ثبت نام” منتظر تماس مسئولان واحد آموزش های آزاد هنگام شروع دوره های جدید باشند.
 زمینه های تخصصی برگزاری دوره های آموزشهای تخصصی (آزاد)
EMBA
EMFin
هیئت مدیره